Fakta om

Birkehusgaardens Økologiske æg og Pakkeri

Økologi: Hvad står Ø-mærket for?

 

Fakta om statskontrolleret økologi og Ø-mærket

Ø-mærket angiver, at varen er statskontrolleret økologisk. Mærket kan sættes på landbrugsvarer, der er dyrket ifølge EUs regler for økologisk landbrugsproduktion

- herunder enkelte danske særregler - eller de danske regler for økologisk husdyrproduktion. Udenlandske økologiske fødevarer kan få mærket, hvis de er pakket og kontrolleret i Danmark.

Økologisk betyder, at der ikke er anvendt bekæmpelsesmidler i produktionen - på nær få undtagelser (f.eks. svovl). Kunstgødning er forbudt, og der må som hovedregel ikke anvendes gødning fra »ikke økologiske« dyr. Husdyrene får ingen vækstfremmere, og mindst 80% af foderet er økologisk (90% for køer, får og geder). Benmel og genmodificerede organismer (GMO) er heller ikke tilladt.

 

Ø-mærket er ikke baseret på en vugge-til-grav-vurdering - f.eks. stilles der ingen krav til materialer anvendt til emballering. Der må bruges ca. 38 udvalgte tilsætningsstoffer i Ø-mærkede fødevarer. Det er kun 1/10 af, hvad der er tilladt i »ikke økologiske« varer.

 

Siden maj 2001 har det været muligt at Ø-mærke økologiske nonfood produkter med Ø-mærket, f.eks. juletræer og potteplanter. Fra 2004 blev det ligeledes muligt at få økologiske opdrætsfisk. Ø-mærkningen er en frivillig ordning. Fødevareministeriet sikrer at reglerne overholdes.

 

Kilde: Informationscenter for Miljø & Sundhed

Smiley Ordningen

 

Siden 2001 har smiley-ordningen gjort det nemt for forbrugerne at finde de butikker, der har bedst styr på fødevarereglerne.

 

I 13 år har Fødevarestyrelsens kontrolrapporter været offentliggjort med angivelsen af et mere eller mindre smilende ansigt, som en let genkendelig oplysning til forbrugeren. Smiley-ordningen har dermed været med til at skabe mere gennemsigtighed, som betyder, at virksomhederne kan sammenligne sig med hinanden og konkurrere endnu mere på fødevaresikkerheden - til gavn for forbrugerne.

 

Læs mere på www.findsmiley.dk

Birkehusgårdens Økologiske Æg og Pakkeri | Skælskørvej 142 | 4261 Dalmose | Tlf.: 3133 4630 | gok@birkehusgaarden.dk